1903. Noors Gas Gaspijpleiding van Noorwegen naar Nederland of België

De aanleg van een gaspijpleiding van Noorwegen naar Nederland met een lengte van ongeveer 880 kilometer of de aanleg van een gaspijpleiding van Noorwegen naar België over het Nederlandse deel van de Noordzee met een lengte van ongeveer 1050 kilometer.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-04-2007 Datum kennisgeving
26-04-2007 Ter inzage legging van de informatie
28-06-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Destijds was nog niet duidelijk waar de pijpleiding precies zal aanlanden. Indien Statoil ASA beslist om in de UK aan te landen, is deze m.e.r.-procedure van de baan. Indien er in Nederland of België zal worden aangeland, dan zal altijd een Nederlandse m.e.r.-procedure doorlopen moeten worden mede gebaseerd op dit richtlijnenadvies.

Inmiddels (2007) is duidelijk geworden dat het project helemaal niet doorgaat. Er wordt door de Noorse regering voorrang gegeven aan oliewinning. Er zal dus geen grote gaspijpleiding vanaf Noorwegen over de Noordzeebodem gelegd worden richting Nederland of België. De voorbereidingen die hiertoe getroffen waren, zijn allemaal stilgelegd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
dr. Norbert Dankers
prof. dr. Piet Hoekstra

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gasunie
Statoil

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bureau Energieprojecten (coördinerend)
Noord-Holland
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Noord-Holland; Norway


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C08.0 tot 1-4-2011: Buisleiding voor gas, olie of chemicaliën (>=800mm >=40 km)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018