1907. Robuuste verbinding Schinveld-Mook

De procincie Limburg werkt aan een gedetailleerde begrenzing van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook. Doel hiervan is 2275 hectare (hoofdzakelijk) landbouwgrond om te vormen tot natuur.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-05-2007 Kennisgeving MER
11-05-2007 Ter inzage legging MER
21-08-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateert dat het MER met name een procedurele beschrijving is. In combinatie met de verkenning Robuuster verbinding Schinveld - Reichswald uit 2002 geeft het MER een duidelijke beschrijving van het voornemen en de effecten op natuur, wonen, werken, infrastructuur en water zijn goed in beeld gebracht. Het gekozen voorkeursalternatief heeft overwegend positieve effecten op natuur, bodem en water.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Beijersbergen
ir. Arnold Grijns
prof. dr. ir. Frans Maas

Voorzitter: prof. dr. ir. Frans Maas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)

Bijgewerkt op: 09 jan 2020