1963. Verstedelijkingsopgave regio Eindhoven

In de periode tot 2030 is in en rondom Eindhoven behoefte aan nieuwe grootschalige woon- en werklocaties in de gemeenten Nuenen, Son & Breugel, Best, Veldhoven, Geldrop-Mierlo, Waalre, Valkenswaard, Eindhoven en Oirschot.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-07-2007 Adviesaanvraag
31-08-2007 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Notitie reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Het samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) stelt een plan-MER op. Hiermee komt milieu-informatie beschikbaar die als basis kan dienen bij de te maken locatiekeuzes. Op basis van de resultaten van het plan-MER wordt mogelijk ook het Regionale Structuurplan (uitwerking streekplan) herzien.

De Commissie heeft eerder geadviseerd over de plannen voor het oostelijke deel van de stedelijke regio (MEROS), over Veldhoven-West en Nuenen-West. De problematiek hangt samen. Dat vraagt om een goed onderlinge afstemming van de verschillende MER’en en plannen.

De Commissie vraagt voor het MER onder meer om een visie op de ruimtelijke hoofdstructuur, alsmede om een goede onderbouwing van het bouwprogramma en de begrenzing van het zoekgebied.

De Commissie is niet betrokken bij de toetsing van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Henk Everts
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eindhoven

Bevoegd gezag
Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018