1982. Landschapspark Buytenland

De Provincie Zuid-Holland heeft het voornemen om Landschapspark Buytenland aan te leggen; een park van 600 hectare met natuur en recreatie als hoofdfunctie. Om dit park te kunnen verwezenlijken, moet de gemeente Albrandswaard het bestemmingsplan aanpassen. Voor de besluitvorming hieromtrent is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-09-2007 Adviesaanvraag
20-09-2007 Datum kennisgeving
20-09-2007 Ter inzage legging van de informatie
22-11-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-12-2008 Kennisgeving MER
04-12-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
13-03-2009 Kennisgeving MER
13-03-2009 Ter inzage legging MER
20-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiĆ«le informatie in het MER en de aanvullende informatie aanwezig is om een goed besluit te kunnen nemen. Het MER bevat veel informatie.

De Commissie plaatst een aantal kanttekeningen bij de wijze waarop de alternatieven tot stand zijn gekomen en de navolgbaarheid  van het afleiden van het VKA. De effecten van het VKA zijn niet op hetzelfde detailniveau uitgewerkt als de overige alternatieven. Verder wil de Commissie naar voren brengen dat het bestemmingsplan moet steunen op de reikwijdte van de in het MER beschreven effecten.

De Commissie adviseert om in het bestemmingsplan aanvullende voorwaarden op te nemen ten behoeve van de gewenste invulling van de recreatie in het gebied. Ook adviseert de Commissie voor de besluitvorming omtrent het bestemmingsplan te risicocontouren en de ligging en aansluiting van recreatieve routes in beeld te brengen. Gebruik voor de verkeersberekenignen een realistischer maatgevend moment (geen spits maar recreatieve momenten). Ook raadt de Commissie aan een ecohydrologische systeemanalyse uit te voeren voor het zoet klei-oermoeras.

De Commissie adviseert alle aanvullende informatie ter visie te leggen.

Het tijdschrift Toets, juni 2009, bevat een artikel over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
dr. ir. Aarts
ir. Henk Otte
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Albrandswaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018