2020. A2 Leenderheide-Valkenswaard

  Capciteitsverruiming op de westbaan van de A2 tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Valkenswaard.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-11-2007 Datum kennisgeving
08-11-2007 Ter inzage legging van de informatie
15-11-2007 Adviesaanvraag
20-02-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

 

De Commissie adviseert in het MER aandacht te besteden aan:

  • de aanleiding en probleemanalyse van het project
  • de effecten op het hoofdwegennet, A2 en Tangenten Eindhoven, en het onderliggendwegennet
  • de effecten op Natura2000

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Hans Eerens
drs. Sjef Jansen
ir. Joep Lax

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 06 jan 2010