2037. BP Industrieterrein Luchthaven Lelystad

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Lelystad heeft het voornemen om het Industrieterrein Luchthaven Lelystad uit te breiden met 60 hectare.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-03-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • Een beschrijving van de samenhang van alle besluitvorming en m.e.r.- procedures voor de ontwikkelingen op en rondom de luchthaven, met name de samenhang tussen de verdere ontwikkeling van de luchthaven (inclusief baanverlenging) en het daaraan gelieerde industrieterrein;
  • Inzicht in het type bedrijvigheid dat zich op de uitbreidingslocatie zal vestigen;
  • Een beschrijving van de belangrijkste milieueffecten. Ga hierbij niet alleen in op de effecten ten gevolge van de uitbreiding van het industrieterrein, maar ook op cumulatie van effecten ten gevolge van alle ontwikkelingen op en rondom de luchthaven;
  • Een goede samenvatting om het MER toegankelijk te maken voor besluitvormers en insprekers.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
ing. Wil Dirks
ing. Rob Vogel
dr. ir. Tjeert ten Wolde

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lelystad

Bevoegd gezag
Gemeente Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018