2078. Structuurplan sportvelden e.o., gemeente Naarden

De gemeente Naarden is voornemens om de bestaande sportvelden ten zuidoosten van Naarden-Vesting te verplaatsen naar een nieuwe locatie. Op de "oude" locatie zijn woningen en voorzieningen gepland.

Procedure en adviezen

plan-m.e.r.
15-05-2008 Kennisgeving MER
15-05-2008 Ter inzage legging MER
05-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de verplaatsing van de sportvelden wordt een structuurplan opgesteld. Vanwege het aantal verwachte bezoekers van de sportvelden (meer dan 250.000 per jaar) en de ligging van het plangebied in de Ecologische Hoofdstructuur wordt de plan-m.e.r.-procedure gevolgd.

In het toetsingsadvies geeft de Commissie aan dat op het niveau van het structuurplan voldoende milieuinformatie aanwezig is. De inrichting van het plangebied wordt in een later stadium uitgewerkt. De informatie die nu nog ontbreekt, vooral op het gebied van natuur, kan in het vervolg worden verzameld.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Paul van den Bosch
drs. Reinoud Kleijberg
Theo Knottnerus

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Naarden

Bevoegd gezag
Gemeente Naarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018