2108. Zwakke Schakel Duinen Kop van Noord-Holland

Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier willen de duinen van de Kop van Noord-Holland versterken. Naast kustversterking worden ook maatregelen voorzien om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Voor de goedkeuring van het kustversterkingsplan wordt de m.e.r.-procedure gevolgd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-05-2008 Adviesaanvraag
28-05-2008 Datum kennisgeving
28-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
31-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies
De Commissie geeft aan dat in het MER de volgende informatie vooral van belang is:

  • Gemotiveerde alternatievenontwikkeling vanuit de dubbele projectdoelstelling en inzicht in doelbereik en milieueffecten van de alternatieven.
  • Inzicht in de samenhang met de zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer zeewering en optimalisatiemogelijkheden voor beide trajecten.
  • Onderbouwing van eventuele tussentijdse keuzes.
  • Gevolgen voor Natura 2000-gebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
prof. dr. Piet Hoekstra
ir. Pieter Janse
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018