2109. Golfbaan Rolduc te Kerkrade

Het Bisschoppelijk centrum Rolduc in de gemeente Kerkrade heeft het voornemen om rond de Abdij Rolduc een golfbaan inclusief oefenfaciliteiten en bijbehorende voorzieningen te realiseren.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-03-2008 Datum kennisgeving
19-03-2008 Ter inzage legging van de informatie
22-05-2008 Adviesaanvraag
21-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport in ieder geval inzicht te geven in:

  • het te ontwikkelen Eurodepark en de relatie met de golfbaan;
  • een meest milieuvriendelijk alternatief dat (binnen het totaal aan doelstellingen) zoveel mogelijk recht doet aan de bestaande cultuurhistorische, inclusief archeologische, waarden;
  • de effecten van de onderzochte alternatieven en varianten op de cultuurhistorische, inclusief archeologische, waarden en de natuur, zowel de (P)EHS als het Natura 2000-gebied Wurmtal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Johan Janse
drs. Reinoud Kleijberg
ir. Kees Scheepers

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bisschoppelijk Centrum Rolduc

Bevoegd gezag
Gemeente Kerkrade

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018