2128. Waterbeheerplan Veluwe 2010-2015

Het Waterschap Veluwe stelt een nieuw waterbeheerplan op voor de periode 2010-2015. Dit plan vormt het kader voor het integrale waterbeleid voor het beheergebied van het Waterschap.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
20-06-2008 Adviesaanvraag
18-09-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
plan-MER
05-01-2009 Kennisgeving MER
05-01-2009 Ter inzage legging MER
19-01-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
In het advies voor reikwijdte en detailniveau van het MER adviseerde de Commissie de nadruk te leggen op:

  • een doorkijk naar de toekomst, gebaseerd op de opgaven die voortvloeien uit de diverse wettelijke en beleidskaders, klimaatverandering en regionale ontwikkelingen;
  • inzicht in de mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden van activiteiten waarvoor het waterbeheerplan het kader vormt.

Toetsing van het MER
Het MER geeft voldoende informatie over de mogelijke milieueffecten van het waterbeheerplan. De relatie tussen het waterbeheer en instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden zijn expliciet uitgangspunt voor de maatregelen in het waterbeheerplan. Het MER leidt niet tot concrete maatregelen, maar wel tot aanbevelingen voor de nadere uitwerking hiervan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
ir. Kuindert van der Spek
ir. Theo Witjes

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Vallei en Veluwe

Bevoegd gezag
Waterschap Vallei en Veluwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 09 jan 2013