2133. Windpark Laaksche Vaart te Halderberge

De realisatie van het windpark de 'Laaksche Vaart' van ongeveer 15 MW in de gemeente Halderberge.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-07-2008 Datum kennisgeving
17-07-2008 Ter inzage legging van de informatie
21-07-2008 Adviesaanvraag
17-09-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-05-2009 Kennisgeving MER
13-05-2009 Ter inzage legging MER
28-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-08-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie geconstateerd, dat in het MER informatie ontbreekt over:

  • de effecten op de naastgelegen ecologische verbindingszone, die onderdeel is van de Ecologische hoofdstructuur (EHS);
  • de grondslag van de energieopbrengstberekeningen en onderbouwing van het meest milieuvriendelijke alternatief(mma).

De initiatiefnemers hebben vervolgens in een aanvulling op het MER nieuwe informatie aangeleverd. De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen niet alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen laten wegen in de besluitvorming. Voor het alternatief EVA3 is niet aangetoond dat in de exploitatiefase geen negatieve effecten te verwachten zijn op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. De Commissie verwacht - op basis van de beschikbare informatie - dat alternatief EVA3 gevolgen kan hebben op de EHS door geluidsverstoring en barrièrewerking. Voor het alternatief EVB3 is wel de essentiële informatie aanwezig.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Rob Vogel
ir. Peter Vrijlandt

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Evelop Netherlands B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Halderberge

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 26 mei 2021