2160. Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort

Aanleg van een extra rijstrook in beide richtingen op het tracé Utrecht – Leusden-Zuid en de aanleg van een spitsstrook in beide richtingen op het tracé Leusden-Zuid – Hoevelaken.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-09-2008 Adviesaanvraag
29-09-2008 Datum kennisgeving
29-09-2008 Ter inzage legging van de informatie
17-12-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Rijkswaterstaat heeft het voornemen de capaciteit van de A28 tussen Utrecht en Amersfoort uit te breiden. Voor de besluitvorming over mogelijke maatregelen om deze capaciteit te vergroten wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.
De Commissie adviseert in het MER:

  • een analyse van de verkeersstromen op het hoofdwegennet en onderliggend wegennet uit te voeren;
  • een beschrijving te geven van de knelpunten op het gebied van geluid, lucht, externe veiligheid en natuur en aan te geven welke maatregelen nodig zijn;
  • samenhang met de andere studies en maatregelen uit het VERDER-programma te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wim Korver
drs. Yvonne van Manen
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 05 nov 2018