23. Beoordeling effectstudie Schaliegas winning

De Minister van EZ heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van schaliegaswinning. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van mogelijke risico’s en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland in termen van veiligheid voor natuur, mens en milieu. Met de aanvullende vraag op welke wijze de Nederlandse wet- en regelgeving de risico’s en gevolgen adresseert en mitigeert. De Minister vroeg de Commissie advies te geven over deze studie.

Procedure en adviezen

Beoordeling
28-03-2013 Adviesaanvraag
01-07-2013 Advies uitgebracht
Persbericht bij het tussenadvies juli 2013
Tussenadvies
Beoordeling fase 2
17-07-2013 Adviesaanvraag
19-09-2013 Beoordelingsadvies uitgebracht
Persbericht Effectstudie Schaliegas (sept.)
Advies Beoordeling effectstudie Schaliegaswinning

Opmerkingen bij de advisering

Beoordeling 
De Commissie adviseert de Minister in een Rijksstructuurvisie het belang en de risico's van schaliegas af te wegen tegen andere ondergrondse en bovengrondse belangen. Zij vindt de studie naar de effecten van schaliegas te beperkt, omdat bovengrondse effecten onvoldoende in beeld komen.


Tussenadvies over de aanpak
De Commissie heeft eerder op 1 juli 2013 een tussenadvies uitgebracht over de aanpak. Hierin adviseerde zij de Minister om de scope van de studie te verbreden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Evert van de Graaff
dr. Robert Hack
prof. dr. ir. Timo Heimovaara
ir. Hans Huizer
mr. dr. Marcel Soppe
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 22 okt 2013