2362. Bestemmingsplan Buitengebied Almelo

Het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied.

Procedure en adviezen

Toetsing PlanMER
07-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-03-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft bij de toetsing van het milieueffectrapport enkele (mogelijk essentiĆ«le) tekortkomingen geonstateerd. Hierover heeft de Commissie op 4 maart met het bevoegd gezag overlegd. De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen, met daarin:

  • een beschrijving van de autonome ontwikkelingen rond het plangebied en de manier waarop deze de geplande ontwikkelingsmogelijkheiden kunnen belemmeren;
  • een beschrijving van de maximale milieueffecten die het bestemmingsplan mogelijk maakt;
  • een voortoets of passende beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden;
  • een navolgbare weergave  van de effecten.

Deze informatie acht de Commissie essentieel om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming over het bestemmingsplan.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Marijke Drees
ing. Hay Hendriks
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almelo

Bevoegd gezag
Gemeente Almelo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018