2375. Varkenshouderij Dorreweg te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente

Initiatiefnemer F. Jannink heeft het voornemen om een bestaande varkenshouderij te verplaatsen van Haaksbergen naar Ambt Delden. Voor deze verplaatsing is wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente Hof van Twente nodig. Daarvoor wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-01-2010 Adviesaanvraag
14-01-2010 Datum kennisgeving
14-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
02-03-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:
  • beschrijving en onderbouwing van alternatieven, waaronder het alternatief dat uitgaat van de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan gaat bieden;
  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijnstof emissies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Bert Lowijs
ing. Ingrid Spapens-Reijnders

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
F. Jannink

Bevoegd gezag
Gemeente Hof van Twente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018