2397. Bestemmingsplan 1e fase Stadionpark Rotterdam

De gemeenteraad van Rotterdam heeft de structuurvisie en het bijbehorende plan-Mer vastgesteld voor Stadionpark Rotterdam (projectnummer 2201). Het betreft de herontwikkeling van het gebied rond de Kuip tot een locatie voor top- en amateursport en leisure. In het gebied worden tevens woningen en kantoren gesitueerd en de verkeerstructuur wordt aangepast. De gemeente start nu met de bestemmingsplanprocedure voor de eerste fase van Stadionpark. Hiervoor wordt een besluit-m.e.r. procedure doorlopen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-02-2010 Adviesaanvraag
24-02-2010 Datum kennisgeving
24-02-2010 Ter inzage legging van de informatie
06-05-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie:

  • de relatie met het deel van het Stadionpark dat buiten het bestemmingsplan Stadionpark 1e fase valt; 
  • de fasering van en de onzekerheid over de ontwikkeling van het openbaar vervoer alsmede het parkeeraanbod voor het voornemen; 
  • de verkeerseffecten en de afgeleide milieueffecten daarvan , zowel bij reguliere werkdagen als bij voetbalwedstrijden en andere evenementen;
  • de leefbaarheid in het gebied zowel bij reguliere werkdagen als bij voetbalwedstrijden en andere evenementen;
  • waterveiligheid bij de buitendijkse ontwikkelingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Leo Boom
ing. Ruud Jansen
ir. Wim Keijsers
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Rick van den Broek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 05 nov 2018