2399. Vakantiepark en Recreatieve poort Herperduin te Oss

Gemeente Oss en Holding Herperduin B.V. willen het vakantiepark Herperduin uitbreiden en een natuurspeelbos aanleggen. Omdat voor dit voornemen een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt en de activiteit in gevoelig gebied ligt, doorloopt de gemeente de m.e.r.-procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-02-2010 Datum kennisgeving
25-02-2010 Ter inzage legging van de informatie
15-03-2010 Adviesaanvraag
29-04-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-02-2012 Kennisgeving MER
15-02-2012 Ter inzage legging MER
23-04-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat voldoende milieu- en natuurinformatie in het milieueffectrapport (MER) aanwezig is.

Belangrijke onderwerpen in het MER waren archeologie, het paraboolduin in natuurgebied Herperduin, en de omgang met geluid afkomstig van de A50. In het advies gaat de Commissie hierop in en geeft zij enkele aanbevelingen hierbij.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
drs. Allard van Leerdam
ing. Leon Theuws

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Holding Herperduin BV
Gemeente Oss

Bevoegd gezag
Gemeente Oss

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018