2407. Varkenshouderij Van der Munt, gemeente Barneveld

De heer Van der Munt is voornemens een varkenshouderrij op te richten aan de Krumselaarseweg ongenummerd te Barneveld. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-03-2010 Datum kennisgeving
04-03-2010 Ter inzage legging van de informatie
15-03-2010 Adviesaanvraag
08-06-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. ing. René van Lieshout
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Varkenshouderij Van der Munt

Bevoegd gezag
Gemeente Barneveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018