2416. Groene Energiecentrale Stadshavens Rotterdam

Eneco wil een groene energiecentrale realiseren in de Stadshavens aan de Keileweg in Rotterdam. Deze centrale zal warmte voor de stadsverwarming en duurzame elektriciteit produceren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-03-2010 Adviesaanvraag
06-04-2010 Datum kennisgeving
06-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
17-06-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER in het bijzonder de invloed op de geluid-, lucht- en veiligheidssituatie in de Stadshavens op kaart weer te geven. Daarnaast vraagt zij aandacht voor het koelsysteem, het energetisch rendement en vermeden CO2-emisses.

Lees verder in het richtlijnenadvies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ing. A.J. Dragt
dhr. ing. N. Faber

Voorzitter: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eneco New Energy B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 21 dec 2012