2431. Omlegging N229 - Odijk West

Het gemeente bestuur van Bunnik wil de woningbouwlocatie Odijk -West met 1000 woningen en de omlegging van de provinciale weg N229 in de periferie van Odijk-West realiseren. Voor het besluit over het bestemmingsplan voor Odijk-West wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Het gemeentebestuur van Bunnik is zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-04-2010 Adviesaanvraag
05-05-2010 Datum kennisgeving
05-05-2010 Ter inzage legging van de informatie
08-07-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt in haar advies een goede analyse te maken van de verkeersproblematiek en het nut en de noodzaak van de omlegging van de N229 te onderbouwen. Daarnaast vraagt de Commissie om met name de effecten op de leefbaarheid in Odijk en de effecten voor natuur en landschap te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Harry Kingma
Leo de Leu
ir. Jan Adriaan Nuesink

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bunnik

Bevoegd gezag
Gemeente Bunnik

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 14 dec 2012