2434. Health en Wellness Werfhout, gemeente Montferland

Werfhout VOF i.o. heeft het voornemen om een recreatie- en gezondheidspark te ontwikkelen nabij de zandwinlocatie bij Didam. Er zullen o.a. 250 recreatiewoningen en gezondheidsgerelateerde functies worden ontwikkeld. Het park zal naar verwachting een omvang hebben van 50 hectare.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-05-2010 Datum kennisgeving
06-05-2010 Ter inzage legging van de informatie
08-07-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het milieueffectrapport:

  • een beschrijving van de inrichting van het park: de bungalows, overige voorzieningen, de verkeersontsluiting en de aansluiting op het regionale recreatieve netwerk;
  • informatie over een optimale landschappelijke- en cultuurhistorische inpassing van het park in het plangebied;
  • een beschrijving van de milieueffecten van het park zowel tijdens de aanleg- als in de gebruiksfase;
  • een beschrijving van eventueel optredende effecten op de nabijgelegen ecologische hoofdstructuur (EHS) en van de wijze waarop in het project kansen voor natuurontwikkeling worden benut;
  • inzicht in een duurzame ontwikkeling van het plangebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Marinus Kooiman
Henny Kromhout
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Werfhout VOF i.o.

Bevoegd gezag
Gemeente Montferland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 14 dec 2012