2481. Windpark Dintel, provincie Noord-Brabant

De aanleg van maximaal 14 windturbines op drie locaties met een totaal vermogen van 30 tot 60 MW.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-10-2010 Adviesaanvraag
08-10-2010 Datum kennisgeving
08-10-2010 Ter inzage legging van de informatie
21-12-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
08-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-02-2012 Kennisgeving MER
09-02-2012 Ter inzage legging MER
18-04-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Uit het MER blijkt dat het plan past in beleidsvisies voor windenergie en dat met de gekozen zoekgebieden en opstellingsvarianten negatieve milieugevolgen zo veel mogelijk vermeden worden. De windturbines hebben gevolgen zijn voor de openheid van het landschap en beschermde soorten. Uit het MER blijkt ook dat er mogelijkheden zijn om deze gevolgen duidelijker te presenteren en te mitigeren.

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in haar advies over de reikwijdte en detailniveau in het MER in te gaan op:

  • het  nut en noodzaak van het voornemen;
  • de afweging tussen locaties op basis van milieuoverwegingen;
  • de invloed van de windturbines op het landschap;
  • de effecten op vogels en vleermuizen en geluid en slagschaduw op de omgeving.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Rob Vogel
ir. Peter Vrijlandt

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Raedthuys Groep
Suiker Unie
SurveyCom B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Moerdijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018