2502. Windturbines Amsterdam-Noord

Het stadsdeel Amsterdam-Noord wil bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Amsterdam en Noord-Holland door windturbines in het stadsdeel plaatsen. Om de plaatsing van windturbines mogelijk te maken moeten bestemmingsplan(nen) worden aangepast. Voordat de deelraad besluit op welke locaties onder welke voorwaarden windturbines worden toegestaan, wordt een MER opgesteld. In de procedure zijn de potentiële locaties voor windturbines en hun milieueffecten onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-12-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-01-2011 Aankondiging start procedure
05-01-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-03-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
01-10-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-10-2013 Kennisgeving MER
02-10-2013 Ter inzage legging MER
02-12-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER is compact en prettig leesbaar. Het MER laat zien dat:

  • De opstellingen van windturbines op het Cornelis Douwesterrein en Noorder-IJplas goed passen in de context van het havengebied en in de overkoepelende structuur van de havens langs het Noordzeekanaal.
  • Visualisaties een goed beeld geven van de nieuwe stadsilhouetten vanuit de historische binnenstad, de overgang stad en landschap en het karakteristieke open landschap ten noorden van de stad.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER in ieder geval de volgende informatie op te nemen:

  • Een onderbouwing van de keuze voor windturbines in het stedelijk gebied van Amsterdam-Noord. Geef hierbij ook aan hoe windenergie in Amsterdam-Noord past in de plannen en kaders van de centrale stad en de provincie Noord-Holland.
  • Samenhangende alternatieven voor windenergie in Amsterdam-Noord, op basis van logische combinaties van locaties en soorten turbines. Onderbouw dit vanuit een visie op een structuur voor het situeren van grote turbines in Amsterdam en de regio.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Michiel van Pelt
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018