2586. Productie synthesegas uit RDF Heveskes Energy B.V., Delfzijl

Heveskes Energy wil een fabriek voor de productie van synthesegas/waterstof oprichten in Farmsum. Voor het besluit over de omgevingsvergunning is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-10-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-10-2011 Kennisgeving MER
28-10-2011 Ter inzage legging MER
23-02-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het MER ontbreekt een gedetailleerde beschrijving van het proces en de kenmerken van de installatie waardoor het moeilijk te beoordelen is wat de aard en omvang van de te verwachten milieueffecten zijn. De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER de volgende punten te beschrijven:

  • Een uitgebreide beschrijving van het proces met flowsheets met parameters en van de samenstelling van de verschillende processtromen.
  • Inzicht in de samenstelling van het RDF en in de kwaliteit van het synthesegas. 
  • Een onderbouwing van de risico’s  op explosies en lekkages en storingen. 
  • Een complete beschrijving van emissies naar de lucht, waaronder ook emissies bij de verbranding van synthesegas en tijdens calamiteiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Henk Buijtenhek
ir. Huub Stassen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heveskes Energy B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval

Bijgewerkt op: 10 jul 2018