2591. Structuurvisie Maassluis

De gemeente Maassluis stelt een structuurvisie op voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. De structuurvisie schept oa het kader voor woningbouwontwikkeling. Voor de besluitvorming over de structuurvisie wordt een procedure voor de milieueffectrapportage doorlopen.  

Procedure en adviezen

Toetsing
20-10-2011 Kennisgeving MER
20-10-2011 Ter inzage legging MER
25-10-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-12-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de milieueffectrapportage is van oordeel dat de essentiƫle informatie voor besluitvorming over de structuurvisie in het MER aanwezig is. Het MER laat zien dat de voornemens waarvoor de structuurvisie het kader schetst haalbaar zijn binnen de wettelijke randvoorwaarden vanuit wet-en regelgeving op het gebied van milieu en natuur. Daarnaast worden expliciet de randvoorwaarden en aandachtspunten aangegeven die bij de uitwerking in concrete projecten en activiteiten in acht genomen moeten worden om zodoende in ieder geval binnen de wettelijke randvoorwaarden te kunnen blijven. Aandachtspunt bij verdere uitwerking is het onderscheid tussen het voornemen en autonome ontwikkeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Ben Peters
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Maassluis

Bevoegd gezag
Gemeente Maassluis

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 10 jul 2018