2630. Buitengebied Rijssen - Holten

De gemeente Rijssen-Holten herziet haar bestemmingsplan buitengebied om daarmee het ruimtelijke beleid van de gemeente te verankeren en de ontwikkelingen in het buitengebied te stroomlijnen. Om de herziening van het buitengebied te ondersteunen is een MER opgesteld. De Commissie heeft bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen geconstateerd oa in de Passende beoordeling.

Procedure en adviezen

Toetsing
31-01-2012 Kennisgeving MER
01-02-2012 Ter inzage legging MER
02-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-04-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Willem Foppen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rijssen-Holten

Bevoegd gezag
Gemeente Rijssen-Holten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018