2639. ADT-Middengebied gebiedsontwikkeling luchthaven Twente

Gebiedsontwikkeling in het zuidelijk deel van de voormalig militaire vliegbasis Twente. Ontwikkeling van EHS, bedrijventerrein, bedrijvigheid, parkeergelegenheid, vrijetijdsbesteding, leisure en ruimte voor evenemeneten etc.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-02-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-03-2012 Aankondiging start procedure
10-05-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER:

  • De samenhang van de gebiedsontwikkeling te beschrijven:
    • binnen het Midden-gebied tussen rode functies en natuurontwikkeling
    • binnen de totale gebiedsontwikkeling van de voormalig militaire vliegbasis Twente
    • met de regionale beleidsdoelstellingen.
  • Alternatieven uit te werken op basis van een ecologische analyse van het gebied. Onderzoek de mogelijkheden voor de ontwikkeling van EHS en rode functies in het gebied.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjoerd Dirksen
ing. Nico Faber
ir. Wim Keijsers
ir. Henk Otte

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Enschede

Bevoegd gezag
Gemeente Enschede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2011: landinrichting
D10 2011: recreatie
D43 2011: race- en testbanen gemotoriseerde voertuigen

Bijgewerkt op: 30 nov 2012