270. Golfresort Sterna te Bergen (Limburg)

Het voornemen betreft de aanleg van een 18 holes golfbaan met oefenbanen en bijbehorende voorzieningen, een hotel en enkele sportaccommodaties op het landgoed Bleijenbeek. Het totale plangebied beslaat ca. 256 ha.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-01-1990 Datum kennisgeving
10-01-1990 Ter inzage legging van de informatie
11-04-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-07-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-07-1991 Kennisgeving MER
10-07-1991 Ter inzage legging MER
27-09-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingadvies concludeerde de Commissie dat het MER voldoende basis bood voor de besluitvorming. Wel werd een aantal aandachtspunten genoemd, waaraan naar de mening van de Commissie bij de verdere besluitvorming aandacht besteed zou moeten worden. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan is het op 4 november 1992 door de provincie goedgekeurd, met uitzondering van een klein onderdeel. Tegen de beslissing over het plan zijn beroepen ingesteld.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. de Berg
dr. Marijke Drees
ir. Meijer

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sterna Holland b.v.

Bevoegd gezag
Bergen (L.)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018