2814. Waterberging Panjerd-Veeningen en Traandijk te Echten

Waterschap Reest en Wieden wil aan weerszijden van de Hoogeveensevaart bij Echten twee waterbergingen realiseren, Panjer-Veeningen en Traandijk. Om deze waterbergingen planologisch mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Hiervoor wordt een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-06-2013 Kennisgeving MER
06-06-2013 Ter inzage legging MER
11-07-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het realiseren van de waterbergingen, waarbij het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Het MER is niet helemaal duidelijk over het voorkeursalternatief. Zij adviseert om hierover bij vaststelling van het bestemmingsplan duidelijkheid te geven. Verder geeft zij aanbevelingen over het monitoren van waterkwaliteit en grondwaterstanden en eventuele maatregelen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente De Wolden
Waterschap Reest en Wieden

Bevoegd gezag
Gemeente De Wolden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 16 jan 2014