2837. Sportpark Kastanjebos te Otterlo, gemeente Ede

De gemeente Ede wil op de locatie Kastanjebos te Otterlo een nieuw sportpark voor de voetbalvereniging SV Otterlo aanleggen dat voldoet aan de eisen van de KNVB. Op de huidige locatie is onvoldoende ruimte voor twee wedstrijdvelden, oefenveld en bijbehorende voorzieningen. Voor deze verplaatsing moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Vanwege de mogelijk effecten op Natura2000-gebied Veluwe is voor de besluitvorming over het bestemmingsplan een Passende beoordeling en een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-08-2013 Kennisgeving MER
29-08-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-09-2013 Ter inzage legging MER
01-11-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER zelf niet de essentiële informatie bevat. In samenhang met de achtergrondrapporten is wel de essentiële informatie aanwezig om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Het ontwerp is aangepast om de effecten op natuur te voorkomen en de mitigerende maatregelen zijn duidelijk aangegeven. De mogelijke effecten op natuur en de mitigerende maatregelen zijn volgens de Commissie de belangrijkste milieu-informatie voor de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ede

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 04 nov 2013