284. Compostfabriek Noord-Limburg te Venlo

Het voornemen betreft de oprichting van een compostfabriek op het industrieterrein Trade Port West1 te Venlo met een capaciteit van 85.000 ton per jaar, waarin groente-, fruit- en tuinafval, veilingdoordraai en tuinbouwafval zullen worden verwerkt tot compost.    1 Zie project 260.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-04-1990 Datum kennisgeving
04-04-1990 Ter inzage legging van de informatie
01-06-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-03-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-04-1993 Kennisgeving MER
05-04-1993 Ter inzage legging MER
27-05-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In 1992 is het initiatief voor de bouw van de composteerfabriek overgenomen door de Sturingsmaatschappij. Zij gaat uit van een ander composteringssysteem dan het systeem dat in de startnotitie is aangegeven en waarop de richtlijnen zijn gebaseerd. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Hendrik Harssema
Cees van Maanen
ir. Meijer

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
St. Bevordering Bouw Compostfabriek Noord-Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
B00.7 bewerking van afvalstoffen, m.e.r.-plichtig in Besluit 1994
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007