2841. Herinrichting Uiterwaarden Nederrijn, gemeente Rhenen

Voor de uiterwaarden bij Rhenen is een plan gemaakt waarin recreatie en toerisme, landschap en natuur een plaats krijgen. Voor de besluitvorming over het nieuwe bestemmingsplan is een Passende beoordeling en een MER opgesteld. Het grootste deel van het gebied krijgt de bestemming natuur. Nieuwe activiteiten die in het plan worden opgenomen zijn een parkeerplaats, de mogelijkheid voor een ijsbaan en meer aanlegplaatsen in de passantenhaven.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-09-2013 Kennisgeving MER
12-09-2013 Ter inzage legging MER
29-10-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER inclusief de achtergrondrapporten de essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over het voorkeursalternatief. Voor het alternatief 2009 waarin een nevengeul en een wandel- en fietspad in de Palmerswaard is opgenomen is niet de essentiële milieu-informatie aanwezig. Er ontbreekt daarvoor inzicht in het te ontgraven gebied en de gevolgen op met name rivierkundige aspecten en natuur. Aangezien dit alternatief (mede vanwege financiële redenen) niet gekozen wordt vindt de Commissie dit geen essentiële tekortkoming voor de besluitvorming. De Commissie adviseert voor de besluitvorming toe te lichten dat alternatieve locaties in de omgeving voor parkeren ontbreken en daarbij te betrekken dat parkeren in de Uiterwaarden duidelijke negatieve effecten geeft voor de cultuurhistorie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
drs. Marinus Kooiman
prof. dr. Rob Leuven

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rhenen

Bevoegd gezag
Gemeente Rhenen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2011: recreatie
D16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 29 okt 2013