2844. Bestemmingsplan buitengebied Kampen

De gemeente Kampen wil haar bestemmingsplan buitengebied actualiseren. Hierin worden uitbreidingen van veehouderijen mogelijk gemaakt. Het voornemen kan significante gevolgen hebben op Natura 2000-gebieden. Daarom wordt voor de besluitvorming een Plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-10-2013 Kennisgeving MER
02-10-2013 Ter inzage legging MER
29-11-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat, met een opmerking over de mogelijke effecten van maisteelt op landschap en het benoemen van mogelijke mitigerende maatregelen om deze effecten tegen te gaan, het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
ing. Hay Hendriks
dr. Nico de Vries

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Kampen

Bevoegd gezag
Gemeente Kampen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 13 nov 2018