289. Golfbaan Gendersteijn te Eersel, Veldhoven en Vessem

De Stichting wilde een 18-holes golfbaan aanleggen met bijbehorende voorzieningen op het grondgebied van genoemde gemeenten in het beekdal van de Gender.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-04-1990 Datum kennisgeving
19-04-1990 Ter inzage legging van de informatie
22-05-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-04-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-06-1991 Kennisgeving MER
13-06-1991 Ter inzage legging MER
16-08-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het advies voor richtlijnen wees de Commissie op de belangrijke potenties voor natuurherstel en natuurontwikkeling in het beekdal. Na een voortoetsing bracht de Commissie een toetsingsadvies uit en concludeerde dat het MER voldoende informatie bevatte voor de besluitvorming. De gewijzigde bestemmingsplannen werden op 4 november naar Gedeputeerde Staten verstuurd.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Meijer
ir. Jan Verhagen
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Gendersteijn

Bevoegd gezag
Eersel
Gemeente Veldhoven
Vessum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018