2890. Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil meer ruimte voor commerciële luchtvaart en voor bijvoorbeeld trauma- en politiehelikopters. Deze aanpassing moet worden vastgelegd in een luchthavenbesluit. In dat besluit zijn naast het gebruik van de luchthaven ook de geluidszone en beperkingen aan het grondgebruik in de omgeving van de luchthaven vastgelegd. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-04-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-04-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
26-06-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse Toetsing
03-05-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-07-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport bevat alle milieu-informatie die nodig is voor een besluit over de aard en omvang van verdere groei van de luchthaven. Het laat goed zien hoe de geluidhinder en de veiligheidsrisico’s toenemen als het aantal vluchten verder stijgt en waar die groei gevolgen voor woningbouwplannen kan hebben. Voor andere milieueffecten, zoals de effecten op luchtkwaliteit en natuur, wordt ook bij maximale groei voldaan aan wettelijke randvoorwaarden. Het rapport beschrijft recent genomen maatregelen om de milieubelasting te verminderen, zoals terugdringen van lesvluchten, en de haalbaarheid van mogelijk aanvullende maatregelen, zoals aanpassen van vliegroutes.
De Commissie vindt het zinvol om in het rapport over een aantal onderwerpen meer informatie op te nemen, zoals over de bijdrage van de luchthaven aan luchtverontreiniging met ultrafijne stofdeeltjes en over hoe zal worden omgegaan met een herindeling van het luchtruim, waardoor de verdeling van de geluidhinder kan wijzigen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat de gewenste groei goed wordt onderbouwd. Het milieueffectrapport moet laten zien hoe de milieueffecten, en dan vooral de geluidbelasting, geluidhinder en slaapverstoring, zich ontwikkelen als de luchthaven groeit. Ook is het belangrijk dat effecten van ontwikkelingen in de omgeving van het luchthaven, zoals de aanleg van de snelweg A13-A16, worden meegeteld bij het schetsen van het eindbeeld. Insprekers uitten hun zorg over het afwijken van vliegtuigen van voorgeschreven routes en over de eventuele toename daarvan bij verdere groei van RTHA en Schiphol. Het is dan ook belangrijk dat de kans op afwijken en gevolgen ervan goed worden beschreven.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Wim Blom
dr. Yvo Kok-Palma
ir. Sander Teeuwisse
ing. Rob Vogel
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rotterdam The Hague Airport

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D06.2 2011: start/landingsbaan

Bijgewerkt op: 12 jul 2016