2924. Zinkfabriek Nyrstar te Budel

Nyrstar Budel B.V. wil haar zinkfabriek op haar terrein in Budel-Dorplein uitbreiden met een zogenaamde ‘plasma-smelter’. Met deze installatie kunnen bijproducten van zink worden verwerkt tot nieuwe metaalproducten. Om deze uitbreiding mogelijk te maken is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Voorafgaand aan het besluit hierover worden de milieugevolgen van de uitbreiding onderzocht in een milieueffectrapport. De Provincie Noord-Brabant heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-05-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-05-2014 Aankondiging start procedure
22-05-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
17-07-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert de milieueffecten van de plasmasmelter in het rapport te beschrijven. Vergelijk hierbij verschillende technieken om rookgassen te reinigen. Hiermee wordt duidelijk hoe luchtverontreiniging het beste voorkomen kan worden. Belangrijk aandachtspunt voor het rapport zijn effecten op beschermde natuurgebieden (Natura 2000) veroorzaakt door zwavel uit de rookgassen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Henk Buijtenhek
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nyrstar Budel B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.4 2011: metaalproductie
D21.4 2011: metaalproductie

Bijgewerkt op: 17 jul 2014