2931. Verplaatsing melkveehouderij Beker, gemeente Brummen

De firma Beker, wil de bestaande melkveehouderij aan de Holthuizerweg verplaatsen naar een bestaande veehouderijlocatie aan de Cortenoeverseweg in Brummen. Aanleiding is de dijkverlegging langs de IJssel in Cortenoever en Voorster Klei, in het kader van het project Ruimte voor de Rivier.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-05-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-06-2014 Ter inzage legging MER
11-08-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie constateert een tekortkoming in het milieueffectrapport. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport, voorafgaand aan de besluitvorming over het bestemmingsplan, een herberekening te maken van de depositie van de stikstof op Natura 2000-gebieden, waarbij de huidige feitelijke situatie als referentie wordt gehanteerd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Willem Foppen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Brummen

Bevoegd gezag
Gemeente Brummen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 19 aug 2014