2938. Bestemmingsplan buitengebied Bergen op Zoom zuid

De gemeente Bergen op Zoom wil voor het zuidwestelijk deel van haar buitengebied een nieuw bestemmingsplan opstellen om ruimte te bieden aan nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld recreatie die onderdeel uitmaakt van de Visie Markiezaat-Mattemburgh. De gemeente heeft aangegeven die plannen uit deze visie te willen uitvoeren. Een milieueffectrapport is opgesteld om de milieugevolgen te onderzoeken. De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-06-2014 Ter inzage legging MER
09-10-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport nog niet volledig. De plannen voor water en landschap uit de Visie Markiezaat-Mattemburgh van het Brabants landschap zijn in het rapport niet uitgewerkt. Ook zijn de effecten op de omliggende natuur door recreatie en werkzaamheden in de natuur (zoals aanleg van drainage en verlagen van de grondwaterstand) nog niet in beeld gebracht.
De Commissie adviseert om een aanvulling op het rapport te maken voordat een besluit wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
drs. Sjef Jansen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen op Zoom

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen op Zoom

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018