2959. Windmolenpark Hattemerbroek, gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek overweegt of zij met een bestemmingsplan de realisatie mogelijk gaat maken van een windmolenpark van vier windmolens langs de N50 door van Werven BV. In een milieueffectrapport heeft van Werven BV de effecten van het windmolenpark beschreven.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-09-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Aanvullende advisering
02-02-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-03-2015 Advies uitgebracht
Aanvullend advies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend advies
In haar advies geeft de Commissie extra uitleg waarom zij de informatie over o.a. landschap, leefomgeving (geluid en slagschaduw) en natuur compleet vindt.

De Commissie blijft van oordeel dat de milieu-informatie compleet is om een besluit over een bestemmingsplan te nemen. Zij gaat in het advies ook in op meer gedetailleerde informatie die later bij een eventuele vergunning nog nodig is.


Toetsingsadvies
De Commissie concludeert dat de keuze voor de locatie langs de N50 voldoende is onderbouwd. De maximale effecten op natuur en milieu van vier windmolens zijn in het milieueffectrapport goed in beeld gebracht. Daarom vindt de Commissie dat de essentiële milieu-informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over de ruimtelijke reservering in een bestemmingsplan.

Voor een besluit over de vergunning, waarin de exacte invulling wordt vastgelegd, ontbreekt nog op één punt belangrijke informatie. Voor een goede keuze over het type windturbine is namelijk informatie over de milieueffecten per kilowattuur essentieel. Grotere en hogere turbines geven logischerwijs meer nadelige milieueffecten, maar daar staat ook een hogere energieopbrengst met positieve milieueffecten tegenover.

De Commissie adviseert daarnaast om bij een besluit over de vergunning de informatie over onder andere vleermuizen te actualiseren en aan te geven met welke maatregelen lichthinder voorkomen kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Arie van Beek
drs. Sjef Jansen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Werven Energie BV

Bevoegd gezag
Gemeente Oldebroek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 13 apr 2015