2960. Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde

Initiatiefnemer, P.A.G. Hendriks, wil de varkenshouderij aan de Moersloot 147 en 149 in Ter Apel wijzigen en uitbreiden. Het plan is om nummer 149 om te bouwen voor het houden van zeugen en nummer 147 voor het houden van ruim 2900 gespeende biggen en 4440 vleesvarkens. Voor dit plan is een omgevingsvergunning nodig. Om de besluitvorming hierover te ondersteunen is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-10-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft verschillende staltechnieken zoals gecombineerde of chemische luchtwassers waarmee de uitstoot van ammoniak en geur kan worden verminderd. Daarmee wordt aangetoond dat de uitbreiding mogelijk is zonder extra schade aan het milieu.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eefje van Horssen-Maas
ing. Richard Schokker

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. P.A.G. Hendriks

Bevoegd gezag
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 01 okt 2014