2966. Bestemmingsplan buitengebied Nederlek

De gemeente Nederlek herziet het bestemmingsplan landelijk gebied. Het plan bevat regels voor de uitbreiding en verplaatsing van agrarische bedrijven en voor het industrieterrein ‘de Zaag en Noord’. De milieugevolgen van het plan zijn in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-06-2014 Kennisgeving MER
26-06-2014 Ter inzage legging MER
27-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-09-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het bestemmingsplan maakt verplaatsing van agrarische bedrijven mogelijk. Ook is een industrieterrein (17 hectare) mogelijk met industrie ‘categorie 5.1’. Denk hierbij aan industrie als een vleesmeelbedrijf, staalfabriek en scheepsbouw- en reparatiefabriek. De milieueffecten hiervan zijn echter in het milieueffectrapport niet onderzocht.
Door de ontwikkeling van de agrarische bedrijven en het industrieterrein is een toename mogelijk van luchtverontreiniging, waardoor schade kan ontstaan aan beschermde natuurgebieden, bijvoorbeeld de gebieden Boezems Kinderdijk en Donkse Laagten. De conclusie in het rapport dat geen schade aan de natuur optreedt vindt de Commissie onvoldoende onderbouwd.
De Commissie adviseert daarom het rapport op enkele punten aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
Willem Foppen
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nederlek/ gemeente Krimpenerwaard

Bevoegd gezag
Gemeente Nederlek/ gemeente Krimpenerwaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 11 sep 2014