2967. Bestemmingsplan buitengebied Borne

De gemeente Borne wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien om uitbreiding van agrarische bedrijven mogelijk te maken. Een milieueffectrapport is opgesteld om de milieugevolgen hiervan te onderzoeken. De gemeenteraad van Borne heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-09-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport zijn de milieugevolgen van de uitbreidingsmogelijkheden niet voldoende onderzocht. Zo ontbreekt informatie over geurhinder voor woningen in het buitengebied. Ook kan er schade aan natuur ontstaan door luchtverontreiniging vanuit de agrarische bedrijven op natuurgebieden zoals het Lonnekermeer en Wierdense Veld. Maatregelen om dit te voorkomen zijn niet voldoende onderzocht.
De Commissie adviseert daarom een aanvulling op het rapport op te stellen en pas daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Borne

Bevoegd gezag
Gemeente Borne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018