2997. Bestemmingsplan Buitengebied Harmelen

De gemeente Woerden stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied van (de voormalige gemeente) Harmelen. Het bestemmingsplan biedt onder andere ontwikkelruimte voor veehouderijen. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
06-11-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-11-2014 Kennisgeving MER
27-11-2014 Ter inzage legging MER
23-01-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel nuttige informatie voor het besluit bevat, maar dat deze informatie nog niet compleet is.

Nog onduidelijk is of het plan kan worden uitgevoerd zonder negatieve gevolgen voor beschermde natuurgebieden (zoals Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en de Oostelijke Vechtplassen). Verder zijn de mogelijke effecten van het plan op beschermde soorten, geuroverlast en waterkwaliteit nog niet duidelijk genoeg.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma
Willem Foppen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Woerden

Bevoegd gezag
Gemeente Woerden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 23 jan 2015