3010. N307 Passage Dronten

De gemeente Dronten en de provincie Flevoland willen een autoweg met 2 rijstroken, de N307 Passage, aanleggen om de doorstroming en de veiligheid van het verkeer op de N307 bij Dronten te verbeteren. Deze autoweg is onderdeel van een initiatief van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel om een nieuwe Oostwestverbinding te maken, die Oost-Nederland met de noordelijke Randstad verbindt. De milieugevolgen van de N307 Passage zijn in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-02-2015 Ter inzage legging MER
13-04-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is prettig leesbaar met duidelijk en goed kaartmateriaal. De verschillende varianten zijn inzichtelijk in beeld gebracht. Uit het rapport blijkt dat er qua milieugevolgen weinig verschillen zijn tussen de verschillende varianten. Wat ontbreekt in het rapport is een gedegen verkeersanalyse. De aannames over toekomstige verkeersstromen zijn niet goed te volgen en is het niet mogelijk om na te gaan of de verkeerscijfers kloppen. Een goede verkeersanalyse kan leiden tot andere conclusies over de milieueffecten en een andere afweging van varianten.
De Commissie adviseert de verkeerscijfers en aannames te controleren en eventueel bij te stellen. Ook adviseert zij om na te gaan of er nog extra maatregelen nodig zijn om de doelstelling voor verkeersveiligheid te halen.
De Commissie raadt aan het milieueffectrapport op deze onderdelen aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over de N307 Passage.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ing. Johan Janse
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dronten
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Gemeente Dronten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 14 apr 2015