3014. Bestemmingsplan Ulvenhout, Hertespoor

De gemeente Breda wil 28 eengezinswoningen aan de rand van de dorpskern Ulvenhout (ten zuidoosten van Breda) bouwen. De woningen grenzen aan het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos. Om de woningen te kunnen bouwen moet het bestemmingsplan herzien worden. Voordat de gemeenteraad van Breda hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht. De gemeenteraad van Breda heeft de Commissie om advies gevraagd over het rapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-02-2015 Kennisgeving MER
12-02-2015 Ter inzage legging MER
24-04-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
28-05-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de kwaliteit van het bos in het natuurgebied Ulvenhoutse Bos achteruit gaat, met name door verdroging. Het aangepaste rapport beschrijft de effecten van de nieuwe woonwijk op het watersysteem. Door regenwater op te vangen aan de rand van het bos en te laten infiltreren in de bodem, verbetert de waterkwaliteit in het Ulvenhoutse Bos.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Theo Witjes

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Breda

Bevoegd gezag
Gemeente Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 12 mrt 2018