3030. Mestvergistingsinstallatie Otterloseweg te Wekerom

De gemeente Ede wil op de Otterloseweg 54-56 te Wekerom een mestvergister mogelijk maken. Daarom wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-03-2015 Kennisgeving MER
05-03-2015 Ter inzage legging MER
10-03-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-05-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
07-05-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-06-2015 Advies uitgebracht
persbericht
Toetsingsadvies MER en aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies milieueffectrapport en de aanvulling op het rapport
Het rapport geeft goede informatie over luchtkwaliteit en geluid. Zo zijn nu duidelijke berekeningen van luchtverontreiniging beschikbaar en zijn de effecten van de maximale geluidniveaus die het plan toestaat in beeld gebracht. Ook is duidelijk geworden dat de toename van geur op de omgeving beperkt is. In het plan zijn regels opgenomen om te waarborgen dat de geluid en geurbelasting niet meer worden dan is uitgerekend.
De gevolgen voor de beschermde natuur zijn overzichtelijk onderzocht. Hierin staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de beschermde natuur op de Veluwe niet wordt aangetast. Bijvoorbeeld het beperken van de emissie van de WKK.
De Commissie is nu van oordeel dat het rapport de milieueffecten van het bestemmingsplan goed beschrijft.


Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport geeft duidelijk de lange geschiedenis van het project weer. Het rapport onderbouwt de locatiekeuze van de mestvergister voldoende. Ook is de landschappelijke inpassing goed beschreven. Maar in het rapport is uitgegaan van de installatie zoals in de omgevingsvergunning staat, terwijl het bestemmingsplan meer mogelijk maakt. Ook zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit, de geluidsituatie en beschermde natuur niet op de juist manier bepaald. Hierdoor worden de (maximale) milieugevolgen van het bestemmingsplan mogelijk onderschat. De Commissie adviseert het rapport daarom aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het plan. De gemeente heeft aangegeven een aanvulling op te gaan stellen en deze door de Commissie te laten toetsen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
V.o.f. Van den Top

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 17 jul 2018