3040. Bestemmingsplan buitengebied Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf wil in het buitengebied agrarische ontwikkelingen mogelijk maken en natuur realiseren. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voorafgaand aan het besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-09-2015 Ter inzage legging MER
28-09-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-12-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het milieueffectrapport een aantal tekortkomingen. Zo zijn de effecten op de waterhuishouding van natuurgebied Het Fochteloërveen niet in beeld gebracht. Momenteel wordt rond Het Fochteloërveen een bufferzone aangelegd. De bufferzone zorgt onder andere voor een hoger waterpeil en beschermt daarmee de natuur in het gebied. Het bestemmingsplan maakt zaken mogelijk, zoals drainage en het graven van sloten. Dit kan mogelijk negatief effect hebben op de bufferzone.
De natuurgebieden in de omgeving van Ooststellingwerf hebben nu al veel schade van stikstofdepositie. Met de agrarische ontwikkelingen in het bestemmingsplan zal hier nog extra stikstof bij komen. Het milieueffectrapport maakt niet duidelijk hoe het plan de schade door stikstof aan de natuur zou kunnen minimaliseren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Reinier van Dijk

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ooststellingwerf

Bevoegd gezag
Gemeente Ooststellingwerf

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 12 mrt 2018