3099. Luitenant-Generaal Bestkazerne/Militaire luchthaven De Peel

Defensie wil het kazerneterrein van het Grondgebonden Luchtverdedigingscommando opnieuw voor jachtvliegtuigen en helikopters openstellen. Het is nog niet duidelijk waarom voor welk vliegverkeer wordt gekozen, aldus de Commissie. Ook is nog niet duidelijk hoe hoog en via welke routes er wordt gevlogen, overdag en ’s nachts, en hoe dat wordt onderzocht. Dit is van belang omdat het project kan leiden tot omvangrijke geluidhinder voor omwonenden en schade aan de natuur. Het milieueffectrapport moet alternatieven en maatregelen onderzoeken om deze effecten zoveel mogelijk te voorkomen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-10-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert staatssecretaris Visser van Defensie om de aard en omvang van het vliegverkeer op de vliegbasis bij Venray en Gemert-Bakel te specificeren. Ook vraagt zij om te onderbouwen waarom dit daar moet plaatsvinden. Nu wordt er al meer dan 20 jaar niet meer gevlogen. Voordat de staatssecretaris besluit over de hernieuwde openstelling van de vliegbasis, zullen de milieugevolgen ervan worden onderzocht in een milieueffectrapport. Zij heeft de Commissie gevraagd om te adviseren over de inhoud van dat rapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Yvo Kok-Palma
ir. Ferry Koopmans
prof. dr. Dick Simons
ing. Rob Vogel
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Secretaris nog niet bekend

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
C06.1 2018: aanleg, irichting of gebruik luchthaven met start/landingsbaan >2100 m

Bijgewerkt op: 10 jun 2021