3109. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 gemeente Simpelveld

De gemeente Simpelveld stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied. Het bestemmingsplan wil onder andere ruimte bieden voor de uitbreiding van veehouderijen. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Simpelveld heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-02-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-02-2016 Ter inzage legging MER
11-04-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel nuttige informatie voor het besluit bevat, maar dat het rapport nog niet compleet is. Het is nog onduidelijk of het plan uitgevoerd kan worden zonder negatieve gevolgen voor beschermde natuurgebieden, zoals Kunderberg, Geuldal en Geleenbeekdal. Ook vindt de Commissie dat de mogelijke effecten op het waardevolle Zuid-Limburgse landschap nog niet gedetailleerd genoeg zijn onderzocht.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Simpelveld

Bevoegd gezag
Tonnaer
Gemeente Simpelveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 11 apr 2016