3111. Varkenshouderij Emmaweg 13a te Uithuizen

De gemeente Eemsmond stelt een bestemmingsplan op met het oog op de vestiging van een varkenshouderij met maximaal 6.312 mestvarkens aan de Emmaweg 13a te Uithuizen. Voordat hierover een besluit wordt genomen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Eemsmond heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.  

Procedure en adviezen

Toetsing
01-01-2016 Kennisgeving MER
15-02-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-03-2016 Ter inzage legging MER
19-05-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport overzichtelijk en goed leesbaar is, maar dat in het rapport nog belangrijke informatie voor de besluitvorming ontbreekt. In het rapport is niet gekeken naar de effecten van mestvergisting, terwijl dat volgens het bestemmingsplan wel mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast ontbreekt in het rapport nog informatie over de mogelijke gevolgen voor beschermde natuur in de omgeving (waaronder de Waddenzee en de Duinen van Schiermonnikoog) en voor het landschap. De Commissie adviseert de gemeente de ontbrekende informatie alsnog in beeld te brengen, voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Eemsmond

Bevoegd gezag
Gemeente Eemsmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 23 mei 2016